Hình ảnh du lịch Bình Thuận sắp lên sóng truyền hình
Thông tin từ các đơn vị sản xuất các chương trình truyền hình, sắp tới các sê-ri phim giới thiệu văn hoá – du lịch Việt Nam, trong đó có Bình Thuận sẽ lên sóng truyền hình quốc gia Việt Nam cũng như truyền hình toàn nước Mỹ.
TIN NỔI BẬT