Công nhận thêm 8 di sản phi vật thể quốc gia
Cập nhật: 06/11/2013
Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3820/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt IV.

Theo đó, trong đợt IV có 08 di sản văn hóa phi vật thể của các địa phương được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống và Nghệ thuật trình diễn dân gian.

8 di sản được công nhận trong dịp này bao gồm: Lễ hội Roóng poọc của người Giáy (xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai); Lễ Pút tồng của người Dao đỏ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai); Nghề chạm khắc bạc của người Mông (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai); Nghề Chàng slaw của người Nùng Dín (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai); Hát Páo dung của người Dao (tỉnh Tuyên Quang); Nghi lễ Cấp sắc của người Dao (tỉnh Tuyên Quang); Nghệ thuật Xòe Thái (tỉnh Điện Biên); Lễ hội cúng biển Mỹ Long (xã Mỹ Long Bắc, xã Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt 1 là 33 di sản, đợt 2 là 2 di sản và đợt 3 là 5 di sản. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 48 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Báo Tổ quốc