Công bố điểm thi tuyển công chức Tổng cục Du lịch năm 2013
Cập nhật: 24/02/2014
Ngày 21/2/2014, Hội đồng thi tuyển công chức Khối Cơ quan Quản lý nhà nước Tổng cục Du lịch năm 2013 đã ký và ban hành Bảng tổng hợp điểm thi công chức Tổng cục Du lịch năm 2013. 

Tổng cục Du lịch thông báo để các thí sinh được biết. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 24/2/2014 nếu thí sinh có nguyện vọng phúc tra xin gửi đơn về Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Du lịch, 80 Quán Sứ, Hà Nội. Hội đồng thi tuyển không giải quyết các khiếu nại, thắc mắc hoặc đề nghị phúc tra mà không có đơn, hoặc có đơn nhưng sau thời hạn qui định trên (các trường hợp ở xa tính thời gian căn cứ theo dấu bưu điện).

Xem chi tiết bảng điểm

Vụ Tổ chức Cán bộ - TCDL