Du lịch xanh và bền vững - Hướng đi của du lịch Bình Thuận
Cập nhật: 21/02/2014
Phát triển du lịch Bình Thuận theo hướng du lịch xanh và bền vững; kết nối du lịch quốc tế, các vùng du lịch trọng điểm quốc gia là mục tiêu của ngành du lịch Bình Thuận nhằm tạo hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của Bình Thuận.
 

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né trở thành khu du lịch quốc gia, xây dựng đảo Phú Quý là điểm du lịch quốc gia, thành phố Phan Thiết là đô thị du lịch của cả nước, tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực giữ gìn, khai thác tốt tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn; sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng, có chất lượng đáp ứng nhu cầu du khách trong nước và quốc tế. 

Khách quốc tế vẫn là đối tượng được ngành du lịch Bình Thuận chú ý đến, với tốc độ tăng trưởng phấn đấu đạt khoảng 15%/năm giai đoạn từ nay đến năm 2015 và khoảng 12% giai đoạn 2016- 2020, cao hơn tốc độ tăng trưởng khách nội địa trung bình năm từ 2-3%. 

Với dự kiến tổng lượng khách đến Bình Thuận năm 2015 đạt 4,5 triệu lượt, doanh thu chạm mức 7.500 tỷ đồng, ngành du lịch tỉnh này hy vọng sẽ đóng góp từ 9-11% tổng giá trị GDP của tỉnh.

VTV