Khai giảng khóa tập huấn Đào tạo viên về Quản lý Khách sạn tại Hà Nội
Cập nhật: 08/05/2014
Ngày 06/05/2014, khóa tập huấn Đào tạo viên về Quản lý Khách sạn do Dự án EU tổ chức đã chính thức khai giảng tại Hà Nội.
 

Khóa học sẽ kéo dài trong 6 ngày, từ 06-11/05/2014 với sự tham gia của 29 học viên, bao gồm các cán bộ giảng viên đang công tác và giảng dạy các bộ môn thuộc du lịch tại các trường cao đẳng, đại học và các cán bộ quản lý đang phụ trách những vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp khách sạn khác nhau trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình khóa tập huấn được xây dựng dựa trên những nội dung mới được cập nhật trong bộ Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) dành cho nghiệp vụ Quản lý Khách sạn. Khóa tập huấn sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng thực hành nâng cao về nghiệp vụ này.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất chương trình tập huấn đào tạo Đào tạo viên về Quản lý Khách sạn, dự án sẽ tiến hành công tác thẩm định và sàng lọc các học viên đã tham gia khóa học trên để tiếp tục tập huấn và tạo ra những Đào tạo viên VTOS chính thức về Quản lý khách sạn.

esrt.vn