Công bố bảy di sản thuộc Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Cập nhật: 15/03/2016
Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gồm bảy di sản thuộc các lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tiếng nói, chữ viết; tập quán xã hội, tín ngưỡng.
Lễ hội Nghinh Ông (Ảnh: Internet)

Theo đó, bảy di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục, gồm: Nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai (xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); Lễ hội Nghinh Ông (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre); Lễ hội Cầu Ngư (TP. Đà Nẵng); Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng); Lễ hội Trương Định (thị xã Gò Công, xã Gia Thuận, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang); Chữ viết cổ người Thái (tỉnh Sơn La); Văn hóa Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao UBND các cấp, nơi bảy di sản văn hóa phi vật thể nêu trên, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

nhandan.org.vn