Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Vĩnh Trung, tỉnh Hậu Giang
Cập nhật: 24/03/2022
Ngày 22/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Hậu Giang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật khảo cổ tại di tích Vĩnh Trung thuộc Ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Thời gian khai quật từ ngày 17/4/2022 đến ngày 17/5/2022, trên diện tích 48m2. Chủ trì khai quật là ông Nguyễn Quốc Mạnh, Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho Nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hậu Giang để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Bảo tàng tỉnh Hậu Giang và Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 01 (một) năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hóa./.

PV

 

Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 24/3/2022