Tập huấn về quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế
Cập nhật: 29/10/2012
Từ ngày 22 đến 28/10, tại Hải Phòng, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Quản trị kinh doanh cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế khu vực phía Bắc.

Đây là một trong những hoạt động của kế hoạch hành động năm 2012 nhằm triển khai thực hiện Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành VHTTDL đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất đối với các nhà quản lý các công ty kinh doanh lữ hành quốc tế hiện nay như: Chiến lược phát triển nhân lực ngành du lịch đến năm 2020; phân tích nghề, phân tích công việc quản trị lữ hành; dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề quản trị lữ hành; kỹ năng xây dựng thương hiệu du lịch; quản lý và phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam; chiến lược phát triển kinh doanh lữ hành quốc tế thời kỳ hội nhập…

Báo Văn hóa