Ký kết Chương trình phối hợp phát triển du lịch giai đoạn 2013-2015 giữa Bộ VHTTDL và Bộ Giao thông Vận tải
Cập nhật: 15/11/2012
(TITC) - Ngày 13/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng đã ký kết chương trình phối hợp công tác phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2013-2015 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam và Chiến lược phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại lễ ký kết

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp mang tính liên ngành cao, đặc biệt có sự liên hệ chặt chẽ với ngành GTVT. Vì vậy thành tựu mà ngành Du lịch đạt được trong những năm vừa qua luôn có dấu ấn quan trọng của ngành GTVT. Điều đó được thể hiện qua những cung đường là đường bộ, đường sông, đường không, đường biển và các hệ thống cơ sở hạ tầng khác như sân bay, nhà ga, bến cảng… không ngừng được đầu tư nâng cấp, mở rộng phục vụ vận chuyển khách du lịch.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải và du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước…

Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn báo cáo hoạt động du lịch trong thời gian vừa qua

Sự phối hợp giữa hai bên được giao cho Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) và Vụ Vận tải (Bộ GTVT) làm đầu mối phối hợp công tác, dựa trên chiến lược phát triển, chương trình và kế hoạch hành động… của mỗi bên để xây dựng chương trình phối hợp hàng năm nhằm thực hiện có hiệu quả sự phối hợp này. Hai bên cần thiết lập đường dây nóng để thường xuyên thông tin cho nhau về các vấn đề có liên quan để phối hợp xử lý. Kinh phí tổ chức thực hiện chương trình này do mỗi bên tự đảm nhận theo qui định hiện hành. Hàng năm Bộ VHTTDL và Bộ GTVT sẽ tổ chức họp sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch hàng năm và xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo.

                                              Toàn cảnh lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Bộ GTVT thời gian qua trong việc đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng… tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, văn minh và khẳng định thương hiệu.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT cảm ơn sáng kiến hợp tác này của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh. Đồng thời khẳng định ngành GTVT cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL trong việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, dịch vụ vận tải phục vụ cho quá trình thực hiện thành công con đường đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và đặc biệt chú trọng cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn này.

Thế Phi