Bến Tre: mở lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch phục vụ trên phương tiện thủy nội địa
Cập nhật: 19/07/2013
(TITC) - Nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về du lịch và đào tạo những kiến thức về nghiệp vụ du lịch, nghiệp vụ xử lý các tình huống khẩn cấp cho những cán bộ quản lý, thủy thủ, thuyền viên, nhân viên phục vụ trên các phương tiện đường thủy nội địa, Sở VHTTDL Bến Tre mở 02 lớp tập huấn kiến thức nghiệp vụ du lịch phục vụ trên phương tiện thủy nội địa.

Tất cả có 140 học viên tham dự hai lớp tập huấn này, mỗi lớp sẽ diễn ra trong 5 ngày; lớp thứ nhất bắt đầu từ ngày 15-19/7/2013 tại Hội trường xã Tân Thạch, huyện Châu Thành; lớp thứ hai từ ngày 16-20/7/2013 tại Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bến Tre.

Đây là hoạt động được thực hiện theo kế hoạch số 3614/KH-BVHTTDL của Bộ VHTTDL ban hành ngày 27/10/2011 về việc thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với các nhân lực phục vụ du lịch trên tàu, thuyền, nhà hàng nổi phục vụ du lịch trên đường thủy.

Để chuẩn bị cho lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, trước đó Sở VHTTDL Bến Tre đã giao cho Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bến Tre phối hợp với Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bến Tre xây dựng khung chương trình tập huấn nghiệp vụ du lịch theo nội dung của quyết định số 624/QĐ-TCDL do Tổng cục Du lịch ban hành ngày 18/12/2012.

Tham gia lớp tập huấn này, các học viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức về: An toàn làm việc trên phương tiện đường thủy với các nội dung như: cứu sinh, cứu đắm, phòng chống cháy nổ, sơ cấp cứu (trong 02 ngày); Vệ sinh an toàn thực phẩm (0,5 ngày); Nghiệp vụ buồng (01 ngày); Nghiệp vụ bàn, bar (01 ngày); Nghiệp vụ lễ tân đón tiếp (0,5 ngày).

Kết thúc lớp tập huấn sẽ có chương trình kiểm tra, viết thu hoạch và cấp chứng nhận chuyên môn cho các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch trên các phương tiện đường thủy nội địa.

Trung tâm Thông tin du lịch
Trung tâm XTDL Bến Tre
Từ khóa:
Bến Tre,