Hội thảo, tập huấn công tác thống kê trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Cập nhật: 18/09/2013
(TITC) - Ngày 18/9/2013 Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo, tập huấn công tác thống kê trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại Ninh Bình do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì.
Tham dự hội thảo còn có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, lãnh đạo các vụ liên quan của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể thao, Sở VHTTDL và chuyên viên làm công tác thống kê của 37 tỉnh, thành miền Bắc.

             Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái phát biểu khai mạc hội nghị


Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, Bộ VHTTDL xác định công tác thống kê là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và phục vụ công tác xây dựng triển khai Chiến lược phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; công tác qui hoạch, kế hoạch, quản lý, điều hành của Bộ VHTTDL.

                               Đại diện TCDL trình bày chuyên đề tại hội nghị


Nội dung hội thảo, tập huấn công tác thống kê trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch lần này đề cập đến các vấn đề chủ yếu như: Báo cáo đánh giá công tác tình hình thực hiện công tác thống kê toàn ngành trên 4 lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ VHTTDL) trình bày; Giới thiệu đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giới thiệu hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo và điều tra thống kê do ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê (TCTK) trình bày; Giới thiệu và xin ý kiến về việc xây dựng biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê du lịch, thực hiện triển khai 16 chỉ tiêu và biểu mẫu thống kê thuộc lĩnh vực du lịch (giải thích, hướng dẫn cách ghi biểu) và 06 biểu mẫu thống kê du lịch do cấp Sở VHTTDL và cơ sở kinh doanh du lịch do đại diện Tổng cục Du lịch trình bày; Phổ biến Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 4/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Công bố Quyết định 5139/QĐ-BVHTTDL ngày 28/12/2012 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Tập huấn chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đối với Bộ VHTTDL (gồm 11 biểu mẫu); Giới thiệu dự thảo báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL (bao gồm 60 biểu mẫu); Thảo luận lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương nhằm hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL...

                                                         Toàn cảnh hội nghị


Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 18-19/9/2013), sau đó Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục tổ chức một hội nghị tương tự tại Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 26-27/9/2013 để đại diện các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Nam tham dự và cho ý kiến.


Thế Phi