Quảng Bình đón hơn 1,1 triệu khách du lịch
Cập nhật: 13/12/2013
Năm 2013, hoạt động du lịch của tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát triển, ước tính lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt hơn 1,1 triệu lượt, tăng 9,1%.

Trong đó lượt khách lưu trú đạt 975.925 lượt, tăng 9,6%; doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2012. 

Thời gian qua các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, đổi mới sản phẩm du lịch, mạng lưới cơ sở lưu trú phát triển khá, chất lượng phục vụ được nâng lên; hoạt động liên kết du lịch với các tỉnh bắc miền Trung được tăng cường. 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình đã phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Bình, các doanh nghiệp tham gia tổ chức nhiều sự kiện như hội chợ, triển lãm, khảo sát điểm đến, tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng và đưa vào khai thác các sản phẩm, tour du lịch mới…nhằm thu hút du khách và nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch của tỉnh. 

Quảng Bình đã đưa vào khai thác các tuyến, điểm du lịch mới như tuyến du lịch thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung, khám phá du lịch thiên nhiên rào Thương - hang Én, sông Chày - hang Tối, động Tú Làn; đặc biệt đã đưa vào thí điểm tuyến du lịch khám phá động Sơn Đoòng, mở ra một hướng đi mới của du lịch Quảng Bình.

Chính Phủ
Từ khóa:
Quảng Bình,