Bộ VHTTDL gặp mặt các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ (18/5)
Cập nhật: 20/05/2015
(TITC) - Chiều ngày 18/5, tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà khoa học nhân ngày Khoa học và Công nghệ (18/5).

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) cùng đông đảo các nhà khoa học, công nghệ tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, đã có nhiều công trình nghiên cứu đạt chất lượng cao…

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh phát biểu tại buổi gặp mặt

Với mục tiêu từng bước đổi mới kiện toàn công tác quản lý nhà nước, phát triển KHCN, Bộ VHTTDL đã xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển KHCN ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030; xây dựng các Thông tư về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL; Thông tư quy định hoạt động xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ. Đồng thời Bộ VHTTDL cũng xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đánh giá của Bộ VHTTDL, các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ đã phản ánh tương đối toàn diện thực trạng công tác quản lý Nhà nước và thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Tổng số đề tài đã nghiệm thu tính từ năm 2008 đến nay là 140 đề tài, trong đó có 56 đề tài đạt loại xuất sắc; chiếm tỉ lệ 43%; công bố 13 tiêu chuẩn kỹ thuật và 01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực Điện ảnh, Du lịch, Di sản văn hóa, Thư viện, Thể dục thể thao; nghiệm thu và đưa vào sử dụng 03 dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ KHCN trao bằng khen cho các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực KHCN

Riêng về lĩnh vực du lịch, các công trình nghiên cứu đã góp phần xác lập cơ sở khoa học và giải pháp hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đảm bảo cho du lịch Việt Nam phát triển và phù hợp với xu thế hội nhập khu vực, quốc tế như: nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường du lịch; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến quảng bá, quản lý nhà nước và kinh doanh du lịch... Với 25 đề tài độc lập cấp Bộ, kết quả của các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối đầy đủ những thành công và hạn chế trong hoạt động du lịch, dự báo xu hướng phát triển, khó khăn và thách thức…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh: Với phương châm “Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, hiệu quả, bền vững”, Bộ đã triển khai nhiều hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước, các chương trình nghiên cứu và đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở. Các công trình nghiên cứu đã phản ánh tương đối toàn diện công tác quản lý Nhà nước và hoạt động phát triển sự nghiệp; làm rõ những vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện và đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển cho từng ngành, lĩnh vực.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đề nghị, trong thời gian tới, hoạt động khoa học, công nghệ cần tập trung vào một số trọng tâm như: Tập trung nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ về phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đã được ghi trong các Nghị quyết của Đảng, các chiến lược phát triển của ngành; Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các viện nghiên cứu, các trường trực thuộc Bộ; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, các nhà khoa học, kỹ thuật viên lành nghề và hình thành các tập thể KHCN; Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo, sáng chế, phát minh KHCN…

Tại buổi gặp mặt, Lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ KHCN đã trao bằng khen cho 57 nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực KHCN.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và Bộ KHCN chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà khoa học 

Hương Lê