Phiên họp Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch
Cập nhật: 31/07/2015
(TITC) – Sáng ngày 30/7/2015, tại Hà Nội đã diễn ra Phiên họp Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch (VTCB) với sự hỗ trợ của Dự án EU. Tham dự phiên họp có Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu, Chủ tịch Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch; một số lãnh đạo Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; chuyên gia Dự án EU và một số thành viên Hội đồng.
 

Phiên họp được tổ chức nhằm củng cố mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng VTCB phù hợp với các quy định hiện hành của Việt Nam cũng như để triển khai thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch (MRA-TP) -  trong khu vực ASEAN.

Tại phiên họp, đại diện thành viên hội đồng đã trình bày Đề án Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng VTCB để trở thành Hội đồng nghề du lịch quốc gia (VTPB).

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB) trong điều kiện hiện nay là cần thiết nhằm mục đích hoàn thiện các Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) do EU tài trợ và Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Du lịch đã được Bộ VHTTDL phê duyệt trở thành tiêu chuẩn nghề quốc gia thống nhất theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ và đảm bảo tương thích với các tiêu chuẩn nghề du lịch của các nước ASEAN; Hỗ trợ xây dựng và xác định các tiêu chuẩn cụ thể của các Trung tâm đánh giá nghề Du lịch quốc gia và đào tạo các Đánh giá viên; Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Hội đồng đánh giá, cấp chứng chỉ nghề quốc gia (Bộ LĐTB&XH) giao; Làm đầu mối làm việc với Hội đồng nghề du lịch của các nước ASEAN; Đảm bảo sự hoạt động phù hợp với luật pháp.

VTPB là Hội đồng nghề du lịch cấp quốc gia của Việt Nam chịu trách nhiệm cập nhật, theo dõi, xúc tiến, quảng bá các bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia đến công chúng và ngành du lịch theo ủy quyền của Bộ VHTTDL, đồng thời, có các chức năng của Hội đồng nghề quốc gia được quy định tại MRA-TP, chịu trách nhiệm xác định và giám sát các hoạt động đào tạo phù hợp với quy trình và bộ tiêu chí đã được thiết lập tại MRA-TP.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe giới thiệu về Đề xuất kế hoạch hoạt động giai đoạn 2015-2018 của Hội đồng VTPB.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng của ngành Du lịch Việt Nam trong lộ trình hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Thu Thủy