Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 23,4% trong 11 tháng
Cập nhật: 04/12/2015
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng vừa cho biết, trong tháng 11/2015, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 307.372 lượt, tăng 14% so với cùng kỳ 2014.
 

Trong đó khách quốc tế khoảng 140.716 lượt, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2014. Khách nội địa đạt 166.657 lượt, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt 819,1 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2015, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước đạt 4.346.944 lượt, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2014 (đạt 98,1% so với kế hoạch), trong đó khách quốc tế ước đạt 1.117.748 lượt, tăng 30,4% so với cùng kỳ 2014 (đạt 97,2% so với kế hoạch năm), khách nội địa ước đạt 3.229.195 lượt, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm (đạt 98,5% so với kế hoạch).

Tổng thu nhập từ hoạt động du lịch ước đạt 11.825 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ 2014 (đạt 100% so với kế hoạch).

Sở VHTTDL Đà Nẵng