Khách quốc tế đến Lâm Đồng tăng
Cập nhật: 02/08/2016
Ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong 7 tháng đầu năm, khách đến Lâm Đồng tiếp tục tăng mạnh.
Khách du lịch đến Đà Lạt

Trong đó, khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 7 ước đạt 510.000 lượt khách (tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2015), khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt khách (tăng khoảng 41,94% so với cùng kỳ năm 2015) và khách nội địa ước đạt 497.000 lượt khách (tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2015).

Ước 7 tháng đầu năm 2016, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt khoảng 3.225.000 lượt (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 60,84% kế hoạch năm 2016), khách quốc tế ước đạt 147.000 lượt khách (tăng 45,02% so với cùng kỳ năm 2015) và khách nội địa ước đạt 3.078.000 lượt khách (tăng 6,61% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 61,56% kế hoạch năm 2016).

Cũng theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh, số lượt khách qua lưu trú từ đầu năm đến nay đạt 1.940.000 lượt, doanh thu xã hội từ du lịch khoảng 5.805 tỷ đồng. 

Báo Lâm Đồng