Việt Nam tham dự phiên họp các cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+3
Cập nhật: 19/01/2017
(TITC) – Trong khuôn khổ diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2017, sáng ngày 18/1/2017, tại Singapore, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch đã tham dự phiên họp ASEAN NTOs+3 lần thứ 30 bàn về hợp tác du lịch giữa các cơ quan du lịch các nước ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu dẫn đầu tham dự hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu (thứ ba từ trái sang) cùng lãnh đạo các cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+3 tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (APT) và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+1 được tổ chức vào ngày 07/9/2016 tại Viêng Chăn, Lào. Bên cạnh đó, phiên họp cũng lần lượt nghe các nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản báo cáo kết quả hợp tác du lịch trong khuôn khổ ASEAN+1 gồm: Trung Quốc báo cáo kết quả Phiên họp NTOS ASEAN-Trung Quốc lần thứ nhất tại Quế Lâm, Trung Quốc ngày 21/10/2016; Nhật Bản báo cáo tình hình hợp tác du lịch để triển khai Tuyên bố về tầm nhìn hợp tác và hữu nghị ASEAN-Nhật Bản; Hàn Quốc báo cáo tình hình các hoạt động hợp tác du lịch để triển khai Kế hoạch Hành động của Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Hàn Quốc vì Hòa bình và Thịnh vượng giai đoạn 2016-2020 được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 17 diễn ra tại Kuala Lumpur ngày 22/11/2015.

Các đại biểu đã rà soát tình hình triển khai kế hoạch hợp tác du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2007–2017 với các nội dung chính về: Xúc tiến Phát triển Du lịch chất lượng; Xúc tiến phát triển kỹ năng và kiến thức du lịch; Xúc tiến và Tiếp thị Du lịch chung; Trao đổi thông tin về số liệu du lịch và cơ hội đầu tư; Phát triển du lịch tàu biển; Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin trong khủng hoảng.

Đoàn Du lịch Việt Nam tham dự phiên họp

Ngoài ra, phiên họp cũng thảo luận dự thảo kế hoạch hoạt động hợp tác du lịch ASEAN+3 giai đoạn 2018-2020 và xem xét dự thảo Chương trình nghị sự và Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN+3 lần thứ 16 được tổ chức vào ngày 20/01/2017 tại Singapore.

Theo luân phiên, dự kiến tháng 7/2017, Việt Nam sẽ đăng cai phiên họp ASEAN NTOS+3 lần thứ 31.

Thông qua Trung tâm ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Nhật Bản và ASEAN-Hàn Quốc, hỗ trợ của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đối với du lịch ASEAN chủ yếu dưới dạng hỗ trợ kỹ thuật thông qua các khóa đào tạo về quảng bá xúc tiến du lịch (xây dựng trang web, đào tạo hướng dẫn viên, hội thảo kỹ thuật về thị trường, tham gia các sự kiện quảng bá, xúc tiến), phát triển sản phẩm (du lịch đường sông, du lịch tàu biển, du lịch di sản…) và các chương trình giao lưu, các khóa đào tạo tại ASEAN và các nước đối tác.

Khánh Trang