Vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam
Cập nhật: 27/12/2023
Vừa qua, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt”. Đây là một di sản văn hóa phi vật thể độc đáo với hệ thống đền, phủ trong cả nước, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, các nhà nghiên cứu văn hóa, tín ngưỡng-tôn giáo.

Đền Đông Cuông thuộc địa phận thôn Bến Đền, xã Đông Cuông (Văn Yên-Yên Bái).

Cùng với việc kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm, đã có 16 chi hội ở các tỉnh, thành được thành lập, tái thành lập với hơn 700 hội viên. Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm… nhằm từng bước đưa hoạt động thực hành tín ngưỡng vào nề nếp, hạn chế những yếu tố tiêu cực rất dễ nảy sinh.

Trung tâm đánh giá cao vai trò của cộng đồng, chủ thể trong việc thực hành tín ngưỡng tại các địa phương. Nhiều nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực này đã phát huy được vai trò tiên phong trong việc sưu tầm, phục hồi nghi thức cổ truyền, gương mẫu trong thực hành, truyền dạy lớp trẻ… có tác động tích cực đến những thanh đồng trẻ.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thống nhất nghi lễ, nghi thức, trang phục… truyền thống trong sinh hoạt tín ngưỡng, coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong cuộc sống đương đại.

Thịnh Lam

Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 27/12/2023