Quảng Ninh phấn đấu đón 7,2 triệu lượt khách du lịch
Cập nhật: 15/01/2013
Con số 7 triệu lượt khách và doanh thu 4.100 tỷ đồng năm 2012, tăng 16 lần so với năm 2011 cho thấy du lịch Quảng Ninh có bước tiến mạnh mẽ, trở thành một ngành kinh tế quan trọng đem lại nhiều lợi nhuận cho vùng đất Mỏ.

Phát huy kết quả đó, năm 2013, với quan điểm phát triển du lịch lấy tiêu chí chất lượng và hiệu quả đưa lên hàng đầu, Quảng Ninh phấn đấu đạt doanh thu du lịch khoảng 5.000 tỷ đồng, thu hút khoảng 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 2,6 triệu lượt, khách lưu trú đạt khoảng 3 triệu lượt.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh tiếp tục chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh du lịch, kiên quyết xử lý triệt để các vấn nạn bán hàng rong, gian lận thương mại, chèo kéo du khách…Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XII diễn ra vào giữa tháng 12-2012, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Đây được coi là một trong những bước đi quan trọng, khẳng định vị thế của vịnh Hạ Long cũng như quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản phục vụ tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, du lịch được xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Tỉnh đang lựa chọn Tập đoàn BCG của Mỹ là một trong những nhà tư vấn hàng đầu thế giới để lập quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thuỷ cho biết: Năm 2013, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động thường niên như Lễ hội Carnaval Hạ Long 2013, xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh du lịch. Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế về mọi mặt với các nước trên thế giới.

info.vn