Đề xuất giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch” năm 2013
Cập nhật: 27/11/2013
(TCDL) - Trong khuôn khổ Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch năm 2013, Tổng cục Du lịch tổ chức thực hiện nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến thương hiệu du lịch" với mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trong và ngoài nước.

Tổng cục Du lịch kính mời các đơn vị quan tâm tham gia và gửi đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trên về Vụ Thị trường du lịch – TCDL.

Thời gian gửi phương án đề xuất: hết ngày 05/12/2013.

Xem chi tiết thông báo

Tổng cục Du lịch