Xếp hạng 9 di tích quốc gia
Cập nhật: 20/11/2013
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng 9 di tích quốc gia tại tỉnh Tây Ninh, Sơn La, Bắc Kạn, Hà Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Lạng Sơn.

Cụ thể, 5 di tích lịch sử tại tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và Hà Tĩnh được xếp hạng quốc gia là: Di tích lịch sử Địa điểm Lưu niệm chiến thắng Junction City, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Di tích lịch sử Địa điểm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh tại Giồng Nần, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Di tích lịch sử Địa điểm Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng quyết định xếp hạng đối với 2 di tích khảo cổ là: Di tích khảo cổ Hang Mộ Tạng Mè, xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Di tích khảo cổ và Danh lam thắng cảnh Khu vực hóa thạch Tay Cuộn tại Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Bên cạnh đó, cũng xếp hạng Danh lam thắng cảnh Động Áng Toòng, xã Xuất Hóa, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn và Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Cửa Đông, Đền Cửa Tây, Đền Cửa Nam, Đền Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Chính phủ