Tổng lượng khách du lịch đến Cát Bà đạt hơn 1,2 triệu lượt người
Cập nhật: 19/11/2013
Từ đầu năm đến nay, tổng lượng khách du lịch đến Cát Bà đạt 1,208 triệu lượt người. Doanh thu từ du lịch dịch vụ 10 tháng đạt 2.100 tỷ đồng. Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, tổng lượng khách du lịch cả năm đến Cát Bà ước đạt 1,3 triệu lượt người, đạt 87% kế hoạch.

Huyện Cát Hải có những đổi mới trong tuyên truyền, quảng bá du lịch theo hướng tuyên truyền về di tích danh lam thắng cảnh quốc gia và đề cử di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà. Huyện quảng bá hiệu quả thông qua sự phối hợp với các tổ chức văn hóa, nghệ thuật, các đơn vị truyền thông của trung ương, địa phương về quần đảo Cát Bà. Huyện xuất bản lần thứ hai cuốn “Cẩm nang du lịch Cát Bà” bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong quản lý nhà nước, huyện chú trọng nâng cao nhận thức về Luật Du lịch, các quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường trong hoạt động du lịch. Huyện tổ chức 2 hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh du lịch-dịch vụ; mở 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về văn hóa ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch-dịch vụ trên địa bàn.
Báo Hải Phòng