Quảng Bình mở tuyến du lịch khám phá hang động Tú Làn
Cập nhật: 18/11/2013
Việc thành lập Đề án tuyến du lịch khám phá hệ thống hang động Tú Làn góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo việc làm cho người dân.

Ngày 14/11, tỉnh Quảng Bình đồng ý cho Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất mở tuyến du lịch khám phá và bảo tồn hệ thống hang động Tú Làn thuộc xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa.

Hệ thống hang động Tú Làn có 8 hang động, được phát hiện vào năm 2009; năm ngoái tiếp tục phát hiện thêm 4 thung lũng.

Công ty TNHH Một thành viên Chua Me Đất đã được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với khu điều hành, các trạm dừng chân và tuyến du lịch thuộc Dự án phát triển du lịch văn hóa, sinh thái khám phá và Bảo tồn hệ thống hang động Tú Làn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: "Quan trọng nhất là vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái. Công ty phải đặt vấn đề này lên hàng đầu để phát triển một cách bền vững. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách, vì khi không an toàn thì uy tín của tour xuống rất thấp. Hạn chế xây dựng các công trình trên tuyến này".

VOV