Lấy ý kiến dự thảo Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng
Cập nhật: 03/11/2014
(TITC) - Ngày 22/10/2014, Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến dự thảo Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại TP. Điện Biên Phủ. Đề án do Tổng cục Du lịch chủ trì, Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch thực hiện.
 

Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng được xác định là một trong 46 khu du lịch quốc gia theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với những tiềm năng về ý nghĩa lịch sử, hệ thống giao thông dễ tiếp cận; tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch nhân văn đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, việc phát triển du lịch Khu vực Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng sẽ góp phần tăng cường thu hút khách du lịch đến Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc, có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho nhân dân địa phương và sự nghiệp phát triển du lịch Quốc gia; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích chiến thắng Điện Biên Phủ hiệu quả, xứng đáng tầm vóc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Theo đề án, Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng có phạm vi quy hoạch là toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ và 2 xã Pá Khoang, Mường Phăng (huyện Điện Biên) với quy mô trên 16.000 ha (trong đó thành phố Điện Biên Phủ là trên 6.400 ha). Tổng nhu cầu đầu tư đến năm 2020 là gần 3.200 tỷ đồng, đến 2030 là trên 6.800 tỷ đồng. Quy hoạch tổng thể nêu rõ vị trí, vai trò của khu du lịch đối với chiến lược quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam, đối với tỉnh Điện Biên và các tỉnh vùng Tây Bắc, đồng thời là đầu mối du lịch Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), cửa ngõ Bắc Lào để phát triển thị trường với Trung Quốc và tiểu vùng sông Mê kông mở rộng.

Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng sẽ phát triển sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có chất lượng và hiệu quả cao, từng bước khẳng định được thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Phát triển du lịch bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị của Quần thể di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, văn hóa của đồng bào các dân tộc, giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Đề án quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020, Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang - Mường Phăng cơ bản đạt tiêu chí của khu du lịch quốc gia, tạo tiền đề đến năm 2030 thực sự trở thành khu du lịch quốc gia; Phấn đấu đón 650 ngàn lượt khách du lịch, trong đó có 170 ngàn lượt khách quốc tế vào năm 2020 và tới năm 2030 đón 1,2 triệu lượt khách, trong đó có 400 ngàn lượt khách quốc tế; Tổng thu từ hoạt động du lịch năm 2020 đạt 1.355 tỷ đồng, năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Tại buổi họp, Phó Tổng cục trưởng TCDL Hà Văn Siêu đánh giá cao những ý kiến đóng góp vào nội dung đề án quy hoạch của các đại biểu, đồng thời yêu cầu Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch tiếp thu và chọn lọc, bổ sung các nội dung vào đề án quy hoạch, thống nhất với UBND tỉnh Điện Biên trước khi báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ phê duyệt.

Hương Lê – Văn Thăng