Việt Nam – Lào tăng cường hợp tác về bảo tàng
Cập nhật: 04/08/2015
Vừa qua, tại thủ đô Vientiane đã diễn diễn ra buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2017 giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Cayson Phomvihane. 
 

Trong giai đoạn 2014 - 2015, quá trình hợp tác giữa hai bên đã diễn ra suôn sẻ, có nhiều tiến triển thuận lợi và có tác dụng thiết thực trong công tác chuyên môn. Cụ thể, hai bên đã hoàn thiện các hạng mục trong Dự án tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cayson Phomvihane với 18 hạng mục phát sinh theo đúng quy định đã được Đảng và Chính phủ hai nước phê duyệt; tổ chức nghiên cứu về các di tích cách mạng Lào ở Việt Nam và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào; phối hợp trong việc thực hiện Dự án xây dựng khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thadan, huyện Cayson Phomvihane, tỉnh Savanakhet…

Và để tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, đồng thời đẩy mạnh hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và hai cơ quan nói riêng, Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thúy và Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban phụ trách Bảo tàng Cayson Phomvihane, Souvandy Sisavath đã tiếp tục ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2017 giữa hai bảo tàng.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2017, hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác song phương, thường xuyên trao đổi và hợp tác trong các hoạt động chuyên môn cũng như các chương trình hợp tác hữu nghị khác; tiếp tục triển khai phối hợp và tổ chức Hội thảo khoa học về các di tích cách mạng Lào ở Việt Nam và di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Lào.

Bên cạnh đó, điểm mới trong thỏa thuận này là hai bảo tàng sẽ cùng nhau phối hợp nghiên cứu những thông tin, sự kiện lịch sử của lãnh đạo hai nước thông qua việc sưu tầm tài liệu hiện vật của Hoàng thân Suphanuvong tại Việt Nam; trao đổi các thông tin tư liệu, nghiên cứu khoa học mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayson Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong tại Việt Nam và Lào;  trao đổi về những nội dung, phương án sửa chữa khu di tích Hoàng thân Suphanuvong tại bản Phonsaath, huyện Saysettha, thủ đô Vientiane; Hai bên nghiên cứu và lập Đề án, xin chủ trương cấp trên để bảo tồn di tích Chủ tịch Cayson Phomvihane có ở Việt Nam…

Đây là một thỏa thuận có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc gia tăng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt - Lào nói chung và hai bảo tàng nói riêng. Thông qua đó, hai bên có thể tổ chức được nhiều hơn nữa những triển lãm, trưng bày tại bảo tàng hai nước với nội dung đầy đủ, thiết thực, góp phần để thế hệ sau hiểu hơn về lịch sử hai nước gắn với những cống hiến xương máu, trí tuệ của lãnh đạo hai nước, mang lại thắng lợi hoàn toàn cho hai đất nước.

CINET