Liên hoan ẩm thực Tây Bắc 2017 - Lào Cai (Ảnh: Thanh Tâm)
Cập nhật: 26/10/2017
Album