Thông điệp ngày Du lịch Thế giới
Cập nhật: 01/08/2012
Với nỗ lực của UNWTO nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững, Ngày Du lịch Thế giới 2012 sẽ được tổ chức hướng tới chủ đề: Du lịch & Năng lượng Bền vững: Tạo động lực cho sự Phát triển Bền vững.

Du lịch là lĩnh vực đi đầu trong số những sáng kiến mới nhất liên quan tới năng lượng bền vững trên thế giới. Tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của máy bay, chuyển đổi nhiên liệu có thể tái tạo cho hàng không và tàu biển, hay giải pháp công nghệ năng lượng trong khách sạn, cũng như rất nhiều sáng kiến khác đặt du lịch vào vị trí tiên phong trong việc chuyển đổi năng lượng sạch.

Những sáng kiến này không chỉ giúp bảo vệ môi trường, mà còn góp phần chấm dứt tình trạng “nghèo đói năng lượng”, một căn bệnh được xác định trong Năm quốc tế của Liên hợp quốc về Năng lượng bền vững cho tất cả - 2012, với mục đích đảm bảo thế giới có đủ năng lượng, cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng gấp đôi thị phần của năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng toàn cầu vào năm 2030.

Những sáng kiến năng lượng bền vững trong du lịch đang tạo ra cơ hội kinh tế và việc làm cho hàng triệu người trong ngành du lịch, năng lượng hay các lĩnh vực khác. Kết quả nghiên cứu của UNWTO cho thấy, lợi nhuận từ đầu tư vào năng lượng bền vững có thể rất lớn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh du lịch tăng trưởng và tạo nhiều việc làm. Đồng thời, hạ tầng du lịch ở các nước đang phát triển cũng góp phần đưa các loại hình năng lượng hiện đại tới các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Với việc lượng khách du lịch quốc tế đạt 1 tỷ năm 2012, còn nhiều việc cần làm để đảm bảo một tương lai tươi sáng hơn về nguồn năng lượng. Các điểm đến và các doanh nghiệp phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang công nghệ phát thải thấp và nắm lấy cơ hội có thể bỏ qua những giải pháp thông thường hướng tới giải pháp năng lượng bền vững hơn.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 2012, tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan – chính phủ, các doanh nghiệp và khách du lịch – cần tích cực góp sức để đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc, tiến tới nguồn năng lượng bền vững cho tất cả chúng ta và năm 2030 và khẳng định vị trí trung tâm của du lịch trong số các nền kinh tế năng lượng sạch tương lai.Taleb Rifai
Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO)

Vụ HTQT (TCDL)