Cửa Lò đã sẵn sàng cho mùa du lịch mới 2013
Cập nhật: 14/03/2013
Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang tập trung nguồn lực, sẵn sàng cho mùa du lịch mới 2013, phấn đấu tăng lượng khách tham quan du lịch lên 2,1 triệu lượt khách, doanh thu về dịch vụ du lịch đạt gần 1.400 tỷ đồng.

Ngay từ những ngày đầu năm, thị xã Cửa Lò đã triển khai các hoạt động như tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, sắp xếp lại các hộ kinh doanh, dịch vụ và các tiện ích công cộng theo đúng quy hoạch bãi biển; quản lý, khai thác tài nguyên du lịch, đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ cây xanh, thảm cỏ... với mục tiêu Cửa Lò sẽ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn an toàn và thân thiện cho người dân và du khách trong, ngoài nước.

Chính quyền quán triệt quy chế hoạt động du lịch cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn và đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời chỉ đạo, các cơ sở kinh doanh cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn văn hóa ứng xử cũng như kinh nghiệm làm du lịch do thị xã tổ chức.

Đồng thời khuyến khích đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm du lịch mới, tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Một trong những yếu tố được thị xã Cửa Lò ưu tiên trong mùa du lịch năm nay là phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban, ngành của tỉnh tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cấp quốc gia và đăng cai tổ chức giải cho một số môn thi đấu quốc gia trên địa bàn, tạo không khí sôi động phục vụ năm du lịch.

Vietnam+