Bình chọn Doanh nghiệp mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia
Cập nhật: 27/11/2013
(TCDL) - Ngày 15/11/2013, Tổng cục Du lịch ra công văn số 1297/TCDL-LH gửi các Doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam về việc đăng ký tham gia bình chọn Doanh nghiệp mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia.

Chương trình Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất do Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm.

Theo đó, Tổng cục Du lịch đề nghị các Doanh nghiệp lữ hành quốc tế Việt Nam có đủ năng lực và có sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí chủ yếu (có quy định trên website: www.vietrade.gov.vn) gửi hồ sơ đăng ký tham dự chương trình bình chọn Doanh nghiệp mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia về Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trước ngày 30/6/2014.

Xem chi tiết công văn

Tổng cục Du lịch