Khai mạc Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ 6
Cập nhật: 09/06/2014
Sáng 6/6/2014, tại Hải Phòng, đã diễn ra Diễn đàn “Thương hiệu biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế”. 

Đây là một trong những hoạt động chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND TP. Hải Phòng tổ chức nhằm tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo vệ và quản lý các thương hiệu biển trong hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước; đồng thời, khẳng định Việt Nam luôn mong muốn nhận được sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển.

Diễn đàn cũng là dịp để các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp liên quan chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm hướng đến trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay xây dựng, quảng bá, phát triển và tôn vinh thương hiệu sản phẩm, sản vật và dịch vụ biển Việt Nam. Qua đó, góp phần làm thay đổi về nhận thức và hành động của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy thương hiệu biển Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển, Trưởng ban chỉ đạo Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 nhấn mạnh: Việt Nam luôn đặt biển vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước, đặc biệt trong quá trình thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 10 về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển trong khu vực, gắn liền với bảo vệ quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế; phấn đấu đến 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53 - 55% GDP, 55 - 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển.

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan ban, ngành, các nhà khoa học, các chuyên gia trình bày tham luận nhấn mạnh các khía cạnh phát triển thương hiệu du lịch biển Việt Nam, hải dương học, xây dựng thương hiệu biển, du lịch của một số tỉnh thành như: Hải Phòng, Quảng Trị, Lý Sơn (Quảng Ngãi)… trong hội nhập quốc tế./.

VTR