Khai mạc Triển lãm “Đặc trưng văn hoá các dân tộc Việt Nam và đồng bào Chăm: Truyền thống, hội nhập và phát triển”
Cập nhật: 23/11/2012
Triển lãm này là một sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và khánh thành quần thể tháp Chăm lại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chiều ngày 22/11, tại Khu các làng dân tộc 3 đã khai mạc Triển lãm “Đặc trưng văn hoá các dân tộc Việt Nam và đồng bào Chăm: Truyền thống, hội nhập và phát triển”. Triển lãm do Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam và Sở VHTTDL các tỉnh Ninh Thuận, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.  

Với hơn 300 hiện vật, 350 hình ảnh phản ánh những nét văn hoá đặc trưng, đa dạng và phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và đồng bào Chăm như: trang phục truyền thống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các nghi thức tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, âm nhạc, kiến trúc, điêu khắc, nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, các sản phẩm văn hoá tiêu biểu. Những tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm là nguồn thông tin tư liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu, khách tham quan trong nước và quốc tế.  

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình khẳng định: Việc tổ chức triển lãm này là một sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, biến sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất, tạo dựng được khối đại đoàn kết các dân tộc, hội tụ sức mạnh tinh thần to lớn, tiếp nối truyền thống đoàn kết đấu tranh cách mạng kiên cường của đồng bào các dân tộc, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25/11/2012.

CINET